De plichten van een werknemer bij ziekteverzuim

De plichten van een werknemer bij ziekteverzuim

De plichten van een werknemer bij ziekteverzuim Ziekteverzuim is een realiteit waarmee veel werknemers vroeg of laat te maken krijgen. Het is niet alleen een uitdaging voor de zieke werknemer, maar ook voor de werkgever en het team. Het is belangrijk om te begrijpen dat werknemers bepaalde plichten hebben wanneer ze ziek zijn om het proces soepel te laten verlopen en wederzijds begrip te bevorderen. In dit artikel zullen we de plichten van een werknemer bij ziekteverzuim bespreken. 1. Meld je ziek bij je werkgever De eerste stap is om je ziekte onmiddellijk te melden bij je werkgever. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, bij voorkeur voor het begin van je normale werktijd. Veel werkgevers hebben specifieke procedures voor ziekmeldingen, dus zorg ervoor dat je deze volgt. Het is belangrijk om eerlijk te zijn over je ziekte en de verwachte duur van je afwezigheid te vermelden. 2. Volg het verzuimprotocol van je werkgever Elke werkgever kan een specifiek verzuimprotocol hebben dat werknemers moeten volgen. Dit...
Lees meer
Wet Poortwachter

Wet Poortwachter

De wet Poortwachter De Wet Poortwachter is een essentiële regelgeving in Nederland die betrekking heeft op arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Haar naam geeft al aan dat deze wet fungeert als een soort 'poortwachter' tussen ziekte en werk, met als doel om werknemers die te maken krijgen met gezondheidsproblemen zo snel en effectief mogelijk weer aan het werk te krijgen. Laten we eens dieper ingaan op de belangrijkste aspecten van deze wet en waarom deze zo cruciaal is voor zowel werknemers als werkgevers. Verplichtingen voor Werkgevers: De Wet Poortwachter legt werkgevers diverse verplichtingen op bij ziekteverzuim van hun werknemers. Een van de eerste stappen is het opstellen van een plan van aanpak, waarin de werkgever en werknemer samen vastleggen hoe de re-integratie zal verlopen. Dit plan is maatwerk, afgestemd op de specifieke situatie van de werknemer. Rol van de Bedrijfsarts: De bedrijfsarts speelt een centrale rol in het re-integratieproces. Hij of zij beoordeelt de gezondheidssituatie van de werknemer en adviseert over de mogelijkheden...
Lees meer
Het belang van een boekhouder

Het belang van een boekhouder

Het belang van een boekhouder... Het belang van boekhouden. Boekhouden is een essentieel onderdeel van het runnen van een bedrijf, maar veel ondernemers zien het belang ervan over het hoofd. In deze blogpost gaan we na waarom boekhouden cruciaal is voor elk bedrijf en welke voordelen het kan bieden. Wat is boekhouden? Boekhouden is het vastleggen en organiseren van financiële transacties voor een bedrijf. Dit omvat het bijhouden van inkomsten en uitgaven, het beheren van crediteuren en debiteuren, en het afstemmen van bankafschriften. Boekhouding geeft bedrijfseigenaren een duidelijk beeld van hun financiële gezondheid en helpt hen geïnformeerde beslissingen te nemen over hun bedrijf. Waarom is boekhouden belangrijk? Helpt bij naleving van de belastingwetgeving: Boekhouden is essentieel voor de naleving van de belastingwetgeving. Een nauwkeurige financiële administratie maakt het eenvoudiger om belastingaangiften op te stellen en zorgt ervoor dat alle aftrekposten en kredieten correct worden geboekt. Financiële planning: Boekhouding geeft bedrijfseigenaren een duidelijk inzicht in hun financiële positie, inclusief cashflow, winstgevendheid en liquiditeit. Deze informatie is essentieel voor...
Lees meer
Rekening courant VS Lening 2/2

Rekening courant VS Lening 2/2

De rekening courant tussen DGA en BV De Belastingdienst controleert sinds 2019 steeds vaker de rekening-courant tussen de B.V. en de DGA. Er wordt gekeken naar: Is er een schriftelijke en zakelijke overeenkomst? Is er sprake van loon of dividenduitkering? Zijn er voldoende zekerheden door de DGA afgegeven? Is de rente zakelijk?  Excessief lenen van de BV Vanaf 2023 komt er nieuwe wetgeving waarbij de DGA maximaal 500.000 euro van zijn BV mag lenen, anders komt er een strafheffing. Zie onder voor een nadere toelichting. De rekening-courantschuld van de DGA De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is naast aandeelhouder ook bestuurder van zijn B.V., hij / zij is dus naast aandeelhouder ook gewoon werknemer. De Belastingdienst controleert transacties tussen de B.V. en de aandeelhouder (natuurlijk persoon) scherp op zakelijkheid. Een betaling van een B.V. aan een aandeelhouder kan worden gezien als lening, dividend of loon. Als een DGA een schuld aan zijn B.V. heeft, moeten hier tegenover voldoende zekerheden worden gesteld. Als er beperkt zekerheden zijn en / of de...
Lees meer
Rekening Courant VS Lening 1/2

Rekening Courant VS Lening 1/2

Rekening Courant VS Lening Een rekening-courant is een aparte rekening van de BV. Op een rekening-courant boekt de BV bedragen die over en weer gaan tussen u en uw BV. Het verschil tussen een rekening-courant en een lening De rekening-courant verschilt van een lening. Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer geboekt. Bedragen die op deze rekening worden geboekt, worden doorlopend met elkaar verrekend. U laat bijvoorbeeld een eigen rekening door de BV betalen. Dit bedrag betaalt u korte tijd later weer aan de BV terug. Of u betaalt even een rekening voor de BV en krijgt het geld snel weer terug. Deze kleine bedragen worden alleen even voorgeschoten. Daarom is een rekening-courant geen lening met rente. Wat zijn kleine bedragen? Bij bedragen tot € 17.500 hoeft geen rente te worden berekend. Dit geldt alleen voor bedragen die u opneemt van of overmaakt naar de rekening-courant. Er mag het hele jaar nooit meer dan € 17.500 op de rekening-courant staan. Zodra het saldo op de...
Lees meer
Belastingmaatregelen

Belastingmaatregelen

Belastingmaatregelen voor ondernemers, werkgevers en consumenten Het kabinet heeft het afgelopen jaar uitzonderlijke maatregelen ingezet om de Nederlandse economie tijdens de coronacrisis te ondersteunen. De economie staat er ondanks de crisis goed voor en ook de verwachtingen zijn goed. Daarom lopen de meeste belastingmaatregelen per 30 september af. Vanaf 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om tijdig belasting te betalen. Terugbetaling van de belastingschuld start vanaf 1 oktober 2022. Ondernemers krijgen dan 5 jaar de tijd om de belastingschuld af te lossen. De invorderingsrente zal per 1 januari 2022 stapsgewijs worden verhoogd naar het gebruikelijke niveau van 4%. Een aantal fiscale maatregelen geldt tot 1 januari 2022: De onbelaste reiskostenvergoeding. Het behoud van recht op hypotheekrenteaftrek bij een hypotheek-betaalpauze. De vrijstelling voor een aantal Duitse netto-uitkeringen. En verlenging van de overeenkomsten met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers. De verruimde werkkostenregeling. De verlaging van het gebruikelijk loon voor AB-houders. Mogelijkheid deblokkeren g-rekening.   Ondernemers: betalingsregeling na uitstel   Wanneer moet ik weer belasting betalen? Per...
Lees meer
Personeel

Personeel

🔥Het is zover… u gaat personeel aannemen.. en nu❓1. Werving en selectie van personeel 👔De werving en selectie is een belangrijke eerste stap voordat u personeel gaat aannemen. U bent tenslotte op zoek naar de juiste medewerker voor uw openstaande vacature. Werving en selectie begint al bij het schrijven van een vacaturetekst. Om goede respons te krijgen is de keuze van de juiste doelgroep bepalend. Hoe schrijft u een vacaturetekst? En via welk kanaal gaat u werven? Lees de tips voor een goede vacatureteksten start met een effectieve werving en selectie van uw ideale kandidaat. 2. Screen uw toekomstige werknemers 🕵🏻‍♂️Neemt u iemand aan voor een integriteitsgevoelige functie? Screen dan de sollicitant. Dat kunt u ook doen met interimmedewerkers, zzp'ers, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers.3. Controleer de identiteit van uw werknemers 🔍Bij indiensttreding moet u de identiteit controleren van al uw arbeidskrachten aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. U bewaart een kopie van de identiteitsbewijzen in uw administratie.4. Meld u als werkgever aan bij de...
Lees meer
Van eenmanszaak naar BV

Van eenmanszaak naar BV

Van eenmanszaak naar B.V. Je bent een ondernemer met een succesvol bedrijf en de winst neemt steeds meer toe. Vervolgens gaat er gemiddeld 35% naar de belastingdienst. Dat is zonde want dit resulteert tot minder liquide middelen in de onderneming voor verdere investeringen en stagneert de groei van de onderneming. Dan is het hoog tijd om een BV op te richten. Dit kan een enkele BV zijn maar ook een Holding waarmee je participeert in de BV. (Een moeder - dochter bedrijf). Dit kan zelfs met meerdere BV's/Werkmaatschappijen.                                                         Wat kan je verwachten van een BV? Nadat je enige tijd vanuit een eenmanszaak de onderneming hebt gedreven, wordt het steeds aantrekkelijker om de stap naar de B.V. als rechtsvorm te maken. Naast de andere fiscale voordelen zijn er nog een aantal zaken wat interessant en belangrijk zijn voor...
Lees meer
GAP analyse

GAP analyse

Procentus | Dé boekhouder voor iedere ondernemer |GAP Analyse Als gevolg van de Corona-crisis gaat het steeds slechter met de meeste ondernemingen. Sinds begin 2020 worden ondernemers steeds verder beperkt in de groei van de onderneming.Nu het de goede kant op lijkt te gaan is het belangrijk om in een korte tijd veel in te halen.  Stel jezelf daarom 3 vragen:Waar sta je nu?Waar wil je heen?Hoe ga je daar komen?Om je doel te bereiken is het een goede optie om de GAP methode toe te passen.Bepaal waar je nu staat. (IST positie)Bepaal waar je uiteindelijk wilt zijn. (SOLL positie) Stel hier S.M.A.R.T. doelstellingen voor jezelf. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.Analyseer de gaten. (GAP analyse)Creëer een plan om de gaten te dichten. Denk hierbij aan het proces, de inrichting van het proces, de uitvoering of het verrichten van het proces en de kloof tussen de uitvoering en de ervaring achteraf. Is het resultaat naar verwachting of zijn er nog gaten tussen de uitvoering en het resultaat?  www.procentus.nl...
Lees meer
Cashflow

Cashflow

Procentus | Dé boekhouder voor iedere ondernemer | Cashflow U moet een aantal dure rekeningen betalen. Maar omdat u nog geld van een heleboel klanten moet krijgen, kunt u deze rekeningen nu niet betalen. Dat betekent dat uw cashflow niet in orde is en u te maken krijgt met betalingsproblemen. Wat is cashflow? Cashflow is de Engelse term voor kasstroom. Deze term wordt vaak gebruikt om aan te geven hoeveel geld er binnenkomt en ook weer uitgaat. Het is de graadmeter voor de levensvatbaarheid van een bedrijf. Bij een negatieve cashflow gaat er meer geld uit dan dat er binnenkomt, waardoor u failliet zou kunnen gaan. Vergelijk het eens met een huishouden. Als u aan het einde van de maand niet genoeg geld heeft om uw boodschappen en hypotheek te betalen, heeft u een negatieve cashflow. Uw uitgaven zijn groter dan de inkomsten, waardoor u moet lenen of uw spaargeld moet opmaken. Als dit te lang duurt, gaat u failliet. Waarvoor wordt het gebruikt? Inzicht in uw...
Lees meer