De plichten van een werknemer bij ziekteverzuim

Ziekteverzuim is een realiteit waarmee veel werknemers vroeg of laat te maken krijgen. Het is niet alleen een uitdaging voor de zieke werknemer, maar ook voor de werkgever en het team. Het is belangrijk om te begrijpen dat werknemers bepaalde plichten hebben wanneer ze ziek zijn om het proces soepel te laten verlopen en wederzijds begrip te bevorderen. In dit artikel zullen we de plichten van een werknemer bij ziekteverzuim bespreken.

1. Meld je ziek bij je werkgever

De eerste stap is om je ziekte onmiddellijk te melden bij je werkgever. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, bij voorkeur voor het begin van je normale werktijd. Veel werkgevers hebben specifieke procedures voor ziekmeldingen, dus zorg ervoor dat je deze volgt. Het is belangrijk om eerlijk te zijn over je ziekte en de verwachte duur van je afwezigheid te vermelden.

2. Volg het verzuimprotocol van je werkgever

Elke werkgever kan een specifiek verzuimprotocol hebben dat werknemers moeten volgen. Dit kan onder meer vereisen dat je bepaalde formulieren invult, contact houdt met je leidinggevende over je herstelproces en eventueel medische verklaringen indient. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van het verzuimbeleid van je werkgever en handel ernaar.

3. Houd je werkgever op de hoogte

Tijdens je ziekteverlof is het belangrijk om regelmatig contact te houden met je werkgever. Dit kan helpen bij het plannen van werkzaamheden en het inschakelen van tijdelijke vervanging indien nodig. Als je verwacht langer afwezig te zijn dan aanvankelijk gemeld, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je werkgever.

4. Respecteer de bedrijfsregels voor ziekteverlof

Naast het melden van je ziekte en het volgen van het verzuimprotocol, moet je je houden aan de bedrijfsregels met betrekking tot ziekteverlof. Dit kan onder meer betekenen dat je geen werkgerelateerde taken uitvoert tijdens je ziekteverlof en dat je geen ongeoorloofd verlof opneemt.

5. Werk mee aan re-integratie

Als je herstelt en weer klaar bent om aan het werk te gaan, is het belangrijk om actief deel te nemen aan het re-integratieproces. Dit kan inhouden dat je meewerkt aan het opstellen van een re-integratieplan, de aanbevelingen van de bedrijfsarts opvolgt en je inzet om geleidelijk aan je normale taken en verantwoordelijkheden te hervatten.

6. Geef duidelijke en eerlijke informatie

Bij ziekteverzuim is eerlijkheid van groot belang. Verschaf je werkgever en de bedrijfsarts alle relevante informatie over je gezondheidstoestand en de verwachte duur van je afwezigheid. Dit helpt bij het plannen van de werklast en het nemen van passende maatregelen.

7. Raadpleeg een arts indien nodig

Als je ziekte ernstig is of langdurig dreigt te zijn, raadpleeg dan een arts. Dit is niet alleen belangrijk voor je gezondheid, maar ook om medische documentatie te verkrijgen die je werkgever mogelijk nodig heeft voor administratieve doeleinden.

Het naleven van deze plichten bij ziekteverzuim is niet alleen een wettelijke verantwoordelijkheid, maar het draagt ook bij aan een soepel en respectvol verloop van het proces. Het stelt je werkgever in staat om passende maatregelen te nemen en je collega’s te ondersteunen terwijl je herstelt. Bovendien kan het naleven van deze plichten helpen om wederzijds vertrouwen tussen jou en je werkgever op te bouwen, wat gunstig is voor de lange termijn werkrelatie. Het is belangrijk om te onthouden dat ziekteverzuim iets is dat iedereen kan overkomen, en het begrijpen en nakomen van je plichten is een belangrijk onderdeel van dit proces.


Heeft u nog vragen of hulp nodig met de personeelszaken?
Neem dan contact met ons op. 
Ook hier kunnen wij mee van dienst zijn.