🔥Het is zover… u gaat personeel aannemen.. en nu

1. Werving en selectie van personeel 👔

De werving en selectie is een belangrijke eerste stap voordat u personeel gaat aannemen. U bent tenslotte op zoek naar de juiste medewerker voor uw openstaande vacature. Werving en selectie begint al bij het schrijven van een vacaturetekst. Om goede respons te krijgen is de keuze van de juiste doelgroep bepalend. Hoe schrijft u een vacaturetekst? En via welk kanaal gaat u werven? Lees de tips voor een goede vacatureteksten start met een effectieve werving en selectie van uw ideale kandidaat. 

2. Screen uw toekomstige werknemers 🕵🏻‍♂️

Neemt u iemand aan voor een integriteitsgevoelige functie? Screen dan de sollicitant. Dat kunt u ook doen met interimmedewerkers, zzp’ers, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers.

3. Controleer de identiteit van uw werknemers 🔍

Bij indiensttreding moet u de identiteit controleren van al uw arbeidskrachten aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. U bewaart een kopie van de identiteitsbewijzen in uw administratie.

4. Meld u als werkgever aan bij de Belastingdienst 🏢

Als u voor het eerst personeel in dienst neemt, moet u zich als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst. U ontvangt dan de formulieren om aan uw verplichtingen voor de loonheffingen te voldoen. 

5. Sluit een arbeidscontract af 📃

Wat is een arbeidscontract? Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. In een arbeidscontract legt u het salaris van uw werknemer vast en geeft u aan of er een cao van toepassing is, wat de werk- en rusttijden zijn en of er een pensioenregeling voor uw werknemer geldt. U kunt een arbeidscontract mondeling of schriftelijk afsluiten. 

Werken zonder contract 📖

Als u een werknemer zonder een schriftelijk contract voor u laat werken, dan hebt u automatisch een mondelinge arbeidsovereenkomst. Bovendien bent u wettelijk verplicht 1 maand nadat uw werknemer is begonnen een aantal zaken schriftelijk vast te leggen. Bedenk dat sommige afspraken alleen geldig zijn als ze schriftelijk zijn bevestigd. Daarom geven de meeste werkgevers de voorkeur aan een contract. 

6. Betaal minimaal het minimumloon en vakantiebijslag 💶

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op ten minste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag. Dit geldt ook voor flexwerkers en buitenlandse werknemers. 

7. Houd u aan de Arbowet 🏥

Uw werknemer moet veilig en gezond kunnen werken. Dat is vastgesteld in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De Arbowet verplicht u om een basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener. Hierin staat bij welke taken u zich moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. 

8. Stel een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) op 🧰

Zodra u personeel in dienst neemt, bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen. De Inspectie SZW controleert hier op. In de RI&E legt u de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor uw personeel vast en de maatregelen die u daartegen neemt. 

Gebruik de instrumenten en tools van het Steunpunt RI&E 💻

U kunt uw risico-inventarisatie en -evaluatie zelf opstellen, maar ook gebruikmaken van de instrumenten en tools van het Steunpunt RI&E. Er zijn RI&E-instrumenten voor veel branches. Ook is er een algemene MKB RI&E. 

9. Draag sociale verzekeringspremies af 💰

Als uw werknemer uitsluitend in Nederland werkt, moet u in Nederland sociale verzekeringspremies voor hem afdragen. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden.

10. Ga na of uw werknemer een zorgverzekering heeft 👩🏼‍⚕️

Uw werknemer moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Is hij/zij niet verzekerd? Dan sluit het Zorginstituut Nederland namens hem een zorgverzekering af en moet u de premie afdragen aan het Zorginstituut Nederland.