GAP analyse

GAP analyse

Procentus | Dé boekhouder voor iedere ondernemer |GAP Analyse Als gevolg van de Corona-crisis gaat het steeds slechter met de meeste ondernemingen. Sinds begin 2020 worden ondernemers steeds verder beperkt in de groei van de onderneming.Nu het de goede kant op lijkt te gaan is het belangrijk om in een korte tijd veel in te halen.  Stel jezelf daarom 3 vragen:Waar sta je nu?Waar wil je heen?Hoe ga je daar komen?Om je doel te bereiken is het een goede optie om de GAP methode toe te passen.Bepaal waar je nu staat. (IST positie)Bepaal waar je uiteindelijk wilt zijn. (SOLL positie) Stel hier S.M.A.R.T. doelstellingen voor jezelf. Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.Analyseer de gaten. (GAP analyse)Creëer een plan om de gaten te dichten. Denk hierbij aan het proces, de inrichting van het proces, de uitvoering of het verrichten van het proces en de kloof tussen de uitvoering en de ervaring achteraf. Is het resultaat naar verwachting of zijn er nog gaten tussen de uitvoering en het resultaat?  www.procentus.nl...
Lees meer
Belastingschulden tijdens Corona

Belastingschulden tijdens Corona

Procentus | "Dé boekhouder voor iedere ondernemer"| Belastingschulden tijdens Corona Nieuwe regeling voor belastingschulden vanwege corona Ondernemers die om uitstel van betaling hebben gevraagd, krijgen langer de tijd om hun belastingschulden af te lossen. Hoe ziet de regeling er nu precies uit en wat is er nog meer veranderd?  Vóór 1 oktober 2020 om uitstel van betaling verzocht? Indien nodig: verzoek tijdig om verlenging van uitstel van betaling. Als een ondernemer niet om verlenging verzoekt, vervalt het uitstel. Tot en met 31 december 2020 kan om verlenging van uitstel van betaling worden gevraagd. Vanaf 1 januari 2021 De regeling voor uitstel van betaling eindigt op 1 januari 2021. Vanaf dat moment moeten ondernemers weer én op tijd aangifte doen én op tijd betalen. De schulden waarvoor uitstel van betaling is verzocht, hoeven nog niet betaald te worden. Voorjaar 2021 De Belastingdienst zendt in het voorjaar van 2021 een brief aan ondernemers waarin een voorstel wordt gedaan voor een betalingsregeling. 1 juli 2021 Uiterlijk 1 juli 2021 moeten ondernemers beginnen met aflossen van...
Lees meer
Tegemoetkoming vaste lasten gaat door

Tegemoetkoming vaste lasten gaat door

Procentus | "Dé boekhouder voor iedere ondernemer"| Tegemoetkoming vaste lasten gaat door na 1 oktober 2020 Ondernemers kunnen ook na 1 oktober 2020 gebruikmaken van de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De subsidie loopt door tot en met juni 2021, met enkele aanpassingen. De verlenging is onderdeel van het nieuwe steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt van het kabinet. De TVL is voor mkb-ondernemers in sectoren die door noodgedwongen sluiting of andere coronamaatregelen te maken hebben met een sterk gedaalde omzet, zoals de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, theaters, etc. Zij kunnen de subsidie aanvragen om hun vaste lasten te helpen betalen. Ondernemers in de getroffen sectoren kunnen vanaf 1 oktober nog 3x een beroep doen op de TVL, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet de ondernemer een nieuwe aanvraag doen. De TVL wordt langzaam afgebouwd zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. Ondernemers moeten minimaal € 4.000 vaste lasten hebben in een periode van...
Lees meer