Procentus B.V. | ✉info@procentus.nl | ☎ 0362070112 |

Procentus | Dé boekhouder voor iedere ondernemer |

GAP Analyse

 

Als gevolg van de Corona-crisis gaat het steeds slechter met de meeste ondernemingen. Sinds begin 2020 worden ondernemers steeds verder beperkt in de groei van de onderneming.

Nu het de goede kant op lijkt te gaan is het belangrijk om in een korte tijd veel in te halen. 

Stel jezelf daarom 3 vragen:

 1. Waar sta je nu?
 2. Waar wil je heen?
 3. Hoe ga je daar komen?

Om je doel te bereiken is het een goede optie om de GAP methode toe te passen.

 1. Bepaal waar je nu staat. (IST positie)
 2. Bepaal waar je uiteindelijk wilt zijn. (SOLL positie)
  Stel hier S.M.A.R.T. doelstellingen voor jezelf. 

  Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.
 3. Analyseer de gaten. (GAP analyse)
 4. Creëer een plan om de gaten te dichten. Denk hierbij aan het proces, de inrichting van het proces, de uitvoering of het verrichten van het proces en de kloof tussen de uitvoering en de ervaring achteraf. Is het resultaat naar verwachting of zijn er nog gaten tussen de uitvoering en het resultaat?