Procentus B.V. | ✉info@procentus.nl | ☎ 0362070112 |

GAP analyse rapport

183,06

Krijg inzicht in de financiële cijfers van de onderneming.
Groei met de onderneming d.m.v. het stellen van doelstellingen en een actieplan.

Categorie:

Je wilt weten waar je nu met de onderneming staat?
Je wilt de sterke en zwakke kanten leren kennen?
Je wilt weten wat meer aandacht nodig heeft?
Je wilt weten waar de marges liggen?
Je weet waar je heen wilt maar niet helemaal hoe je dit kan bereiken?

Kortom…
Je wilt inzicht in de financiële cijfers en groeien met de onderneming?

Om je doel te bereiken is het een goede optie om de GAP methode toe te passen.

  1. Bepaal waar je nu staat. (IST positie)
  2. Bepaal waar je uiteindelijk wilt zijn. (SOLL positie)
    Stel hier S.M.A.R.T. doelstellingen voor jezelf.
    Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.
  3. Analyseer de gaten. (GAP analyse)
  4. Creëer een plan om de gaten te dichten. Denk hierbij aan het proces, de inrichting van het proces, de uitvoering of het verrichten van het proces en de kloof tussen de uitvoering en de ervaring achteraf. Is het resultaat naar verwachting of zijn er nog gaten tussen de uitvoering en het resultaat?

Met dit product krijg je:
– Een GAP Analyse Rapport.
– Uitgebreide rapport bespreking.
– Analyse van de halfjaarcijfers
– Advies om de groei van de onderneming te realiseren.

Na het product aangeschaft te hebben ontvangt u een link om een 30 min (Zoom)meeting in te plannen.
Hier bespreken wij de procedure en vervolgstappen.